PERSONALIZIRANA
INTUITIVNA
UMETNOST

Izgleda kot ideja, a prišlo je kot slutnja, kot tihi notranji glas, kot namig in obenem ukaz, ki usmerja in terja naslednji korak. Naloga, ki jo čutim, je polna čutenj, miru in predajanja. Ter povezovanja. Že misel na to posebno in specifično nalogo, ki vključuje globinsko ustvarjanje, me neskončno bogati in osrečuje. Biti skrivnostno povezan z vsem in vsakomur, je res poseben dar, ki pa umetniku, zaradi velike količine pritakajočih informacij občasno vseeno predstavlja nepredstavljivo breme, ki od njega terja, da jih razume, sprejme in spravi v stvaritev. In le pravi – intuitivni – umetnik ve, o kakšnem informacijskem bremenu govorim. Slutiti močno sporočilo, veliko zgodbo, pomeni odgovornost to zgodbo predati, manifestirati v stvaritev, ki bo postala del spremembe, bo aktivirala zdravljenje družbe ali posameznika, umirila prostor – notranji ali zunanji. Vse s svojo posebno – višje zdravilno in sporočilno – energijo.

Kot intuitivna umetnica in pisateljica, intuitivna procesna svetovalka, vodja meditativnih praks in občasna holistična zdravilka dobro vem, kaj pomeni delovati in biti voden preko višjih sil. Tekom svojega ustvarjanje vedno delujem preko te posebne, skrivnostne, višje nivojske povezave, ki mi omogoča predati sporočilo, ki ga človek, svet in družba še kako potrebujejo. Zavedam se, da nekaterim to predstavlja abstrakt. Mar ni ravno abstrakt ključ prave umetnosti?

Začutila sem, slišala sem glas, da naj naredim nov korak v svojem delovanju in ustvarjanju. Bil je klic po še intenzivnejšem delu z intuitivnimi personaliziranimi sporočili, ki prihajajo do mene. Oblikujem jih v personalizirane umetniške izdelke, ki preko posebnega ustvarjalnega kanala interpretirajo posamezno zgodbo ali sporočilo, namenjeno posamezniku. Zate. Zanj. Z zdravljenje. Za aktiviranje posebnega dušnega potenciala. Za dušni stik. Za mir, ki ga dandanašnji človek tako zelo išče in potrebuje. Za resnico, ki se skriva globoko v nas.

Sodelujem z:

  • Arhitekti.
  • Strokovnjaki in svetovalci za notranjo opremo.
  • Galerijami in ostalimi ateljeji ter kreativnimi studiji.
  • Posamezniki, ki prepoznajo doprinos močno energetskega intuitivnega ustvarjanja.

Delujem v Sloveniji in tujini.

KONTAKT za naročila in povpraševanje